Nieuwe projecten / New Projects

Nieuw project 3 / New project 3

Eind augustus 2012 heeft hier een groep internationale vrijwilligers (ongeveer vijftien studenten) uit heel Europa en een paar Aziatische studentes anderhalve dag gewerkt en ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer een aantal nieuwe projecten op te starten. We hebben twee flinke elzen omgezaagd en gebruikt om een nieuw insektenhotel te bouwen. Hij is nog niet af maar de basis staat er en in de winter ga ik ermee verder.

Insectenhotel door internationale vrijwilligers

Ook hebben we wilgen geknot om er een nieuwe levende tipi van te maken. Deze is wel gereed en ziet er mooi uit. Nu maar afwachten of de wilgen willen aanslaan. Het is niet helemaal de goede tijd om zoiets in augustus te doen maar het ziet er toch wel goed uit.

Verder hebben we bij de vijver een stuk groot hoefblad uitgespit en de grond schuin afgegraven en dit wil ik nog ophogen met woudzand en eventueel wat veen. Er zijn nog wat dikke takken gezaagd, er is nog met de sikkel gemaaid, er is zevenblad gewied en er zijn nog paden vrijgemaakt. Het was warm, benauwd en sommige klussen waren behoorlijk zwaar. Voor mij was het ook wel vermoeiend, vooral ook om alles in mijn gebrekkige Engels uit te leggen. Gelukkig had ik Martijn als assistent. Het ging allemaal goed, ik vond het erg leuk en ben blij met de gedane arbeid.

Els met groothoefblad
Uitgespit hoefblad

Foto: op de achtergrond zie je de stam van de omgezaagde els fel oranje gekleurd
Photo: In the background the brightly orange coloured stem of the felled alder

I have asked someone to make an English translation:

In late August, a group of about 15 international students from Europe and Asia, volunteered to work with us for a day and a half and I took the opportunity to start a number of new projects.
We cut down two big alder trees and used them to build a new insect hotel. It hasn’t been completed but the foundations are there and I will continue the construction during the winter months.

We also pollarded willows to create a new living teepee. This is finished and it looks good. We’ll now have to wait and see if the willows will take. August is not the best time to do this, but it looks as if we will get away with it.

Furthermore we dug out butterbur near the pond and dug up the soil at an angle. I’m going to raise this with forest sand and maybe some peat. Some big branches were cut, an area has been mown with a sickle, ground elder (goutweed) was weeded and we freed some paths. It was hot and muggy and some jobs were pretty tough. For me it was tiring to try to explain everything in my poor English. Fortunately I had Martijn as my assistant. All went well. I enjoyed it thoroughly and I’m happy with the work done.

Voorjaar 2013

Het nieuwe insektenhotel is mooi op tijd voor het bijenseizoen klaar en ingericht. Helaas was er flink aan getrokken en geduwd zodat we hem helemaal opnieuw weer moesten opbouwen, doch doordat alles voorhanden was lukte dit in twee dagen met het pannendak erop. Nu maar hopen dat het allemaal heel blijft. Mijn ervaring is dat dingen in aanbouw een stuk gevoeliger voor vandalisme zijn dan als het af is. Naast het insektenhotel hebben we nog een muurtje van diverse materialen, o.a. tufsteen, gestapeld en gemetseld met een mengsel van zand, klei, kalk en water.

Insektenhotel
Uitlopende tipi

De tipi: de wilgenstaken lopen goed uit, nog niet allemaal maar in ieder geval voldoende om hem later goed dicht te kunnen vlechten, dus dat wordt wel leuk. We hebben er ook wat klimplanten tegenaan gezet zoals kamperfoelie Lonicera periclymenum, passiebloem Passiflora caerulea en dagwinde Ipomoea purpurea.

We hebben het stuk bij de vijver intussen verder opgehoogd met woudzand en een wal van sintels (poreuze steen) gemaakt. We hebben het (nog) niet ingezaaid, wel is er kleine valeriaan en Engels gras geplant. Het groot hoefblad moeten we nog steeds blijven verwijderen, maar het is toch een leuk stukje aan het worden.

Vijverzand
Spring 2013

The new insect hotel is now ready for the bee season. It had been disturbed quite a lot so we had to start rebuilding it completely, but because everything we needed was available, we managed to do this within two days, the roof included. Here’s hope that it will all stay in one piece. In my experience these projects are much more likely to be vandalised during the building process than when everything is ready. We also built a wall of all sorts of piled up materials (tuff for instance), cemented with a mixture of sand, clay, chalk and water.

The teepee: most willow stakes are taking well, so we have enough to be able to braid them to close the teepee, so it will be good. We added some climbers like honeysuckle Lonicera periclymenum, passion flower Passiflora caerulea and morning glory Ipomoea purpurea.


In the mean time the area near the pond has been raised further with forest sand. We have also built a wall of sinters (porous stone). We planted some small valerian and some sea thrift, but we haven’t seeded anything yet. The butterbur has to be removed constantly, but the area is turning into an attractive place.
Sintel muur

naar volgend project