Welkom op onze website.

Het gebied is gelegen in de noord-westhoek van het Stadspark en is altijd toegankelijk. Honden toegestaan mits aangelijnd. Gratis rondleidingen (ook in het weekend) zijn na afspraak mogelijk. Vooral met regenachtig weer stevige schoenen of laarzen aan.
Contact: Martijn 06-30500977

Bovendien zijn we altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers om ons te helpen deze mooie natuur te onderhouden. Schrijf hiervoor een email naar onderstaand emailadres.

Bereikbaarheid: Bus lijn 3 of 4 (Leek/Tolbert of Roden) brengt u in 7 minuten van het hoofdstation naar de bushalte Kranenburg. Bij P kunt u parkeren doch er is slechts plaats voor twee auto’s, anders moet u verderop in het park parkeren.
info@heemtuingroningen.nl

Het gebied is circa 3 ha groot en bestaat voor de helft uit half-natuurlijk bos met als belangrijkste biotoop een kwelvijver met brede oevers. De grond bestaat uit zware onvruchtbare klei met her en der een mooie humuslaag.

Vanaf 1970 is het gebied botanische tuin. Na een grondig ingrijpen in 1999 is er van de vroegere tuin weinig overgebleven.


Foto: Deze lijsterbes met hop (de lichtgeelgroene vlekken zijn de hopbellen) kan ik me nog van de eerste keer dat ik hier kwam rond 1978 herinneren, één van de weinige elementen die gespaard is gebleven. Intussen is er ook een hondsroos (de rode bottels) ingeklommen en helemaal links klimt er nu ook nog een wijnstok (druif) in, arme lijsterbes.

Zelf werk ik hier samen met vier andere vrijwilligers sinds oktober 2001. We zijn toen begonnen om het sterk verruigde gebied met ecologisch beheer weer om te vormen naar een soorten- en bloemrijke tuin met verschillende kleine biotoopjes en een grote biodiversiteit met een interessante flora (planten) en fauna (dieren).

Beheer: We hebben een sterk wisselend beheer en bekijken van jaar tot jaar wat we doen, zo hebben we bijvoorbeeld geen vaste maaitijd. We doen alles handmatig, maaien met sikkel, zagen met handzaag en graven en baggeren met een schep.

Naamgeving: We gebruiken zoveel mogelijk de Nederlandse namen. Flora volgens Heukels, uitgave 2005 (23ste druk). Planten zonder een sterretje (*) zijn vanaf het jaar 2000 geplant of gezaaid.

We hebben een paar foto’s (juni 1983) van de vroegere botanische tuin gekregen, waarvan hier een geplaatst. Heeft u nog foto’s van vroeger neem contact met ons op.
We zijn sinds 13 01 2017 een stichting; hieronder de gegevens:

KvK-nummer: 67809685
RSIN: 857181920
Naam: Stichting Heemtuin Stadspark Groningen
Activiteitomschrijving: Het behouden en beschermen van de heemtuin in het Stadspark in Groningen, alsmede het behouden en beschermen van de aldaar aanwezige flora en fauna
Activiteit: 91042 – natuurbehoud
Postadres: Stationweg 7 9843AD  Grijpskerk 

Nog een foto uit plm. 1983: Vroeger pompten ze in de zomer water in de vijver doch dat deze toch wel snel dreigde dicht te groeien is op de foto duidelijk te zien. Ook erg duidelijk is dat de bomen toen nog veel lager waren en dus veel minder schaduw gaven.

29 september 2016

Onlangs heb ik een drieluik “Natuur en tuinkunst” uit 1994 van Rob Leopold gelezen. Hieruit wil ik het volgende citeren aangezien ik dit helemaal van toepassing vind op de heemtuin en mijn beheer. Met dank aan Ans Leopold dat ik dit mag citeren.

Ontwerp en aanleg zijn slechts de eerste aanzet tot ontwikkeling van een aantrekkelijk heempark. Terwijl een park op basis van een meer traditionele benadering structureel gezien na de aanleg weinig ingrijpend veranderingen hoeft te ondergaan, is een heempark nu juist een bij uitstek dynamisch gegeven met zich voortdurend wijzigende inhoudelijke patronen. Slechts door deze natuurlijke ontwikkelingsgang nauwlettend en gedetailleerd te volgen, door subtiel aanpassen – nu eens door de staf, dan weer door de vegetatie – waar dat nodig lijkt, en door het allengs, met de ontwikkeling mee, toewerken naar bepaalde mogelijke effecten die zich onderweg blijken voor te doen kan men tot resultaten komen met een tegelijk zoveel mogelijk natuurlijke èn zo hoog mogelijke esthetische belevingswaarde. Alleen door ingevoerde begeleiding kan, kortom, een zeker kwaliteitsniveau worden aangehouden (…). Naast de traditionele methoden van intensief en extensief onderhoud – waarbij goed traditioneel vakmanschap onmisbaar is! – behoren tot het specifiek instrumentarium voor heemparkonderhoud niet alleen theoretische, maar vooral ook concrete oecologische kennis, geregelde veldervaring in de vrije natuur, nauwkeurige waarneming en beoordelingskracht, een zeer specifieke praktische ervaringskennis en een ontvankelijke creatieve visie. Kenmerken die – dat is evident – niet alleen pure vakkundigheid vooronderstellen maar die allereerst ook een persoonlijke affiniteit met deze benadering vereisen.
Het gaat om een vorm van integrale kundigheid die alleen in de directe praktijk en over langere duur kan worden ontwikkeld, en dit maakt dat we ons het cruciale belang van gespecialiseerd onderhoud nadrukkelijk moeten realiseren. De neiging “natuurlijk groenbeheer” voornamelijk te associeren met globalisering en extensivering van het onderhoud moet op vaktechnische gronden dan ook met nadruk worden afgewezen.
Vanaf het eerste moment moet een ontwerp, aanleg èn toekomstig onderhoud op elkaar worden afgestemd als elementen binnen één geintegreerde perspectivische aanpak. Waar deze benadering wordt gevolgd en een deskundig lange termijnplanning wordt ontwikkeld kunnen ronduit intrigerende effecten worden verwacht. Einde citaat.