Fauna (dieren)

De soortenrijkdom is door het halfopen bos en de vijver(s) met brede oevers groot. Vooral voor insekten en vogels is het een prima biotoop. De voedselkringloop is hier compleet, van rupsjes en insekten tot en met roofdiertjes als bunzing en wezel en roofvogels als sperwer, buizerd en ransuil.

Indeling:

1. Regenwormen, slakken, mosselen, spinnen, teken, mijten, duizendpoten, miljoenpoten en kreeftachtigen

2. Insekten

3. Amfibieƫn (reptielen en vissen)

4. Vogels

5. Zoogdieren

Geraadpleegde literatuur:

De grote Rebo Natuurgids J. Toman, J. Felix uitg. Rebo 4de druk 2000

Nieuwe insectengids M. Chinery uitg. Tirion 6de druk 2005

Veldgids libellen F. Bos, M. Wasscher uitg. KNNV 3de druk 2002

Veldgids dagvlinders I. Wynhoff, C. van Swaay, J. van der Made uitg. KNNV 2de druk 2001

Nederlandse fauna deel 8 De Nederlandse zweefvliegen diverse auteurs uitg. (o.a.) KNNV 2009

Nederlandse fauna deel 9 De amfibieƫn en reptielen van Nederland R. Creemers, J. van Delft uitg. (o.a.) KNNV 2009

Nederlandse fauna deel 11 De Nederlandse bijen diverse auteurs uitg. (o.a.) KNNV 2012