Vanaf de heuvel

 
Het hele jaar door een prachtig uitzicht op de vijver met zijn brede oevers. De heuvel zelf is ontstaan met het opnieuw uitgraven van de vijver en bestaat uit ongerijpte klei. Het eerste jaar dat ik hier kwam was het één groot veld zwart tandzaad*, later gevolgd door onder andere smalle weegbree*, moeraskers* en gele waterkers*, maar ook groot hoefblad*, riet* en liesgras*. Bovenop de heuvel hebben we een groot stuk uitgegraven en gevuld met straatzand (de bedoeling was woudzand) om het geheel te verarmen en zo soortenrijker te krijgen, doch het resultaat valt nog steeds erg tegen. Af en toe verschijnen er wel leuke soorten, maar ze houden helaas niet lang stand. Er staat wel elke nazomer een grote bos aardpeer prachtig te bloeien. Terug