Bankje kerspruim

Hier wil ik ook al lang een bloem- en kleurrijker stukje van maken, maar wat kost het weer veel geduld voordat een ruigtebegroeiing met Japanse duizendknoop*, framboos*, brandnetel*, zevenblad* en ook weer riet*, pitrus* en akkerdistel* is teruggedrongen door wat bescheidener soorten. Intussen is er min of meer toevallig wel een leuke combinatie/ overgang ontstaan van tuinplanten met soorten als Tanacetum macrophyllum (een soort boerenwormkruid), Helianthella quinquenervis (aardpeer soort), herfstmargriet (Leucanthemella serotina), prachtklokje naar oerbossoorten als heelkruid, bosbingelkruid, muskuskruid en witte klaverzuring. Verder naar de vijver toe staan o.a. grote wederik, grote kaardebol* en welriekende agrimonie* in een tapijt van penningkruid*. Vlak voor het bankje staat een berk met prachtig groen bekertjesmos. Tegen de vijver aan staan nog twee mispels die heel hard groeien en elk jaar vol bloemen en vruchten zitten. Verderop staan elk jaar een aantal reuzenberenklauwen* tussen groot hoefblad*.

Gebied bij bankje kerspruim.
Gebied bij bankje kerspruim.

2016 We hebben eindelijk dat bereikt wat we wouden bereiken. Het blijft nog wel veel werk om met name de Japanse duizendknoop blijvend terug te dringen en natuurlijk moet het zich nog verder ontwikkelen. Op de achtergrond is de slanke sleutelbloem te zien en naar ik heb gehoord zaait deze zich prima uit.

Terug