Arme zandgrond

 
Een complex verhaal. Het was alleen maar gras. We hebben het één spit diep uitgegraven met de bedoeling het weer aan te vullen met tuinaarde. We kregen een mengsel van arme zandgrond en tuinaarde waar allerlei leuke soorten spontaan in op kwamen zoals akkermunt*, hazenpootje*, rode schijnspurrie* en naakte lathyrus*, deze laatste soort is helaas weer verdwenen. Doch al snel begon het, ondanks zorgvuldig wieden, steeds meer te vergrassen en pas nu, na zes jaar intensief wieden lijkt het gras zich eindelijk weer terug te trekken. Intussen is er veel geplant en gezaaid en zo is er een grote soortenrijkdom ontstaan. Wilde marjolein doet het geweldig en trekt veel insekten. Verder doen onder andere grasklokje, zandblauwtje, blauwe knoop, lange ereprijs, jacobskruiskruid (+ vlinders), heksenmelk en koeienoog Telekia speciosa het goed. Ook proberen we hier veel eenjarigen, doch dat gaat evenals op andere plekken erg moeizaam. We blijven proberen en dit jaar lijkt het eindelijk een beetje te lukken met klaproos, korenbloem, bolderik, gele ganzenbloem, phacelia, koekruid e.d. Terug