Hierbij foto’s van insekten, ze zijn allemaal gemaakt op de heemtuin. Vooreerst staan ze in een willekeurige volgorde doch later zullen we proberen ze te rangschikken. Ook zullen we proberen zoveel mogelijk de insekten op naam te brengen doch we zijn slechts amateurs dus dat zal lang niet altijd lukken en er kunnen ook fouten in voorkomen. Mocht u een bepaald insekt herkennen en/of een fout tegenkomen laat het ons alsjeblieft weten. We hebben intussen al een voorlopige indeling gemaakt.

Lijst van medewerkers die ons geholpen hebben met het determineren van de foto’s:
Anne Jan Loonstra

pagina 1: A. haften en libellen

pagina 2: B. sprinkhanen en krekels

pagina 3: C. oorwurmen, wantsen, cicaden, luizen en vlooien

pagina 4: D. netvleugeligen

pagina 5: E. dagvlinders

pagina 6: F. microvlinders en nachtvlinders

pagina 7: G. zweefvliegen

pagina 8: H. overige vliegen en muggen

pagina 9: I. mieren, wespen en aanverwanten

pagina 10: J. bijen

pagina 11: K. kevers

pagina 12: L. larven algemeen

pagina 13: M. onbekend

pagina 14: N. duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden en spinnen